ENERGYWORLDΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ

ENTSO-E: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η ενεργειακή επάρκεια της χώρας το καλοκαίρι – Τι σχολιάζει για εισαγωγές, υδροηλεκτρικά και Κρήτη

Περιορισμένο κίνδυνο για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου εντοπίζει ο ENTSO-E, σύμφωνα με την αξιολόγηση που κάνει στο «Summer Outlook 2023» για την Ελλάδα. Ανάλογο συμπέρασμα προκύπτει και για το σύνολο της Ευρώπης με την υποσημείωση για την περίπτωση της Ιρλανδίας όπου σημειώνει αυξημένη πιθανότητα να αντιμετωπίσει προβλήματα περικοπών.

Ειδικότερα, η έκθεση του ENTSO-E στα σχόλιά του για την Ελλάδα, αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι η αναμενόμενη παραγωγή και η δυναμικότητα της χώρας σε εισαγωγές δύναται να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες του ελληνικού ενεργειακού συστήματος κάτω από κανονικές συνθήκες. Κατά συνέπεια ο ΑΔΜΗΕ δεν αναμένει να προκύψουν προβλήματα επάρκειας με το δεδομένο ότι η προμήθεια αερίου θα συνεχίσει απρόσκοπτα και σε επαρκείς ποσότητες για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης.

Επιπρόσθετα, ο ENTSO E υπογραμμίζει ότι το ελληνικό σύστημα θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές σε περιόδους υψηλής ζήτησης προκειμένου να μην αντιμετωπίσει ζητήματα επάρκειας.

Σε ότι αφορά τα υδροηλεκτρικά, ο ENTSO-E σημειώνει ότι τα αποθέματα νερών βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια λόγω του ξηρού χειμώνα που προηγήθηκε και της απουσίας ροών. Η συνεχόμενη απουσία βροχοπτώσεων και οι συνθήκες ξηρασίας κατά την περίοδο της άνοιξης αυξάνουν τις ανησυχίες σχετικά με την διαθεσιμότητα των υδροηλεκτρικών μονάδων το καλοκαίρι.

Στα «συν» για την ενεργειακή επάρκεια του συστήματος προσμετράται η μείωση της κατανάλωσης, φαινόμενο που αναμένεται να διατηρηθεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συγκριτικά πάντα με το προηγούμενο καλοκαίρι του 2022. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί η επισήμανση του ευρωπαίου διαχειριστή στις περιβαλλοντικές συνθήκες και συγκεκριμένα στο ενδεχόμενο πυρκαγιών στην ελληνική επικράτεια, φαινόμενο που δύναται, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, να ασκήσει σημαντικές πιέσεις στο ηλεκτρικό σύστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογη «αισιόδοξη» εκτίμηση ασπάζεται και η υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, καθώς, όπως έχει γράψει το energypress, η προηγούμενη ηγεσία του Κώστα Σκρέκα από κοινού με τους Διαχειριστές και την ΔΕΗ είχαν κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε ακόμη και σε καθεστώς υψηλών θερμοκρασιών, η κατάσταση να είναι διαχειρίσιμη.

Τα βασικά συμπεράσματα για την Ευρώπη

Κατά γενική εκτίμηση, όπως προαναφέρθηκε, ο ENTSO-E δεν εντοπίζει κάποιον ιδιαίτερο κίνδυνο για την ενεργειακή επάρκεια στην ευρωπαϊκή επικράτεια με εξαίρεση την περίπτωση της Ιρλανδίας. Συγκεκριμένα, υπάρχει επαρκής παραγωγική ισχύς διαθέσιμη για την προμήθεια των καταναλωτών στην πλειοψηφία των χωρών, παρά το γεγονός ότι μερικές χώρες εξαρτώνται σημαντικά από εισαγωγές σε στιγμές που η παραγωγή ΑΠΕ είναι χαμηλή ή όταν οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής τίθενται εκτός.

Οι TSOs αναμένουν ότι η συνολική καθαρή παραγωγική ισχύς στην Ευρώπη θα αυξηθεί κατά 2.3 GW από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο, με 1.5 GW αιολικά, 0.8 GW φωτοβολταϊκά και 0.3 GW να προέρχεται από άλλες μορφές «πράσινης» ενέργειας. Η ισχύς της θερμικής παραγωγής θα υποχωρήσει ελαφρά με την απόσυρση μονάδων άνθρακα ισχύος 350 MW και μονάδων λιγνίτη ισχύος 588 MW, καθώς και από την θέση «εκτός» λειτουργίας μονάδων ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου συνολικής ισχύος 711 MW.

Η περίπτωση της Κρήτης

Η έκθεση κάνει ειδική αναφορά στο ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης όπου σημειώνεται μικρή πιθανότητα να αντιμετωπίσει προβλήματα επάρκειας κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Σημειώνεται ότι η Κρήτη συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων περιοχών της Ευρώπης (Ιρλανδία, Κύπρος και Μάλτα) που έχουν περιορισμένες ή καθόλου διασυνδέσεις με ηπειρωτικό ευρωπαϊκό δίκτυο.

ENTSO E

Ειδικότερα, ο ENTSO-E εντοπίζει μικρή πιθανότητα προβλημάτων επάρκεια στο νησί. Η πιθανότητα αξιολογείται κάτω από 1% στη διάρκεια του καλοκαιριού και αυξάνει πάνω από 1% μονάχα στα τέλη Ιουνίου.

Ο κίνδυνος, όπως σημειώνουν οι συντάκτες της έκθεσης, ενδεχόμενα μπορεί να προκύψει κάτω από εξαιρετικές, ωστόσο χαμηλής πιθανότητας να λάβουν χώρα, συνθήκες όπως υψηλή ζήτηση, χαμηλή παραγωγή ΑΠΕ και απώλεια διασύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα. Αν οι καιρικές συνθήκες για την παραγωγή των ΑΠΕ είναι ευνοϊκές, τότε δύναται να αποφευχθούν τυχόν ζητήματα επάρκειας. Από την πλευρά του ο ΑΔΜΗΕ, σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα, θα θέσει σε εφαρμογή μια σειρά μέτρα όπως είναι η ενεργοποίηση κινητής παραγωγής.

Όπως έχει γράψει το energypress, η ΡΑΑΕΥ πρόσφατα εξέδωσε απόφαση με την οποία παρατείνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 την ισχύ των αδειών παραγωγής των δύο αεριοστροβολικών μονάδων ισχύος 27,95 MW έκαστη που βρίσκονται στους ΑΗΣ Λινοπεραμάτων Ηρακλείου και Χανίων της Κρήτης, προκειμένου να διασφαλιστεί σε κάθε ενδεχόμενο, ο απρόσκοπτος ενεργειακός εφοδιασμός του νησιού.

Related Articles

Back to top button