ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

EnergyPost: Καθαρή τεχνολογία στην ΕΕ – Χωρίς νόημα ένας στόχος 40% για όλους

 Η ικανότητα και το δυναμικό της ΕΕ διαφέρουν πολύ για κάθε τεχνολογία αιολικής και ηλιακής ενέργειας

Ο προτεινόμενος νόμος για το Net Zero Industry περιλαμβάνει έναν στόχο για την ΕΕ να κατασκευάζει εγχώρια τουλάχιστον το 40% των αναγκών της για ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών έως το 2030.
Αυτό περιλαμβάνει τις βασικές τεχνολογίες ηλιακών φωτοβολταϊκών πάνελ, ανεμογεννητριών (χερσαίας και υπεράκτιας), μπαταριών EV, αντλιών θερμότητας και ηλεκτρολύτες υδρογόνου.
Αλλά δεν έχει νόημα ο ίδιος στόχος 40% για όλους, εξηγούν οι Giovanni Sgaravatti, Simone Tagliapietra και Cecilia Trasi στο Bruegel, ανάλυση των οποίων δημοσιεύει το energypost.

Ο κύριος λόγος είναι ότι η τρέχουσα ικανότητα και το δυναμικό της ΕΕ διαφέρουν πολύ για κάθε τεχνολογία. Τα εξαρτήματα ηλιακών πάνελ εισάγονται στην συντριπτική πλειοψηφία, ενώ η ΕΕ είναι πολύ αυτάρκης σε ανεμογεννήτριες και υπερβάλλουσα χωρητικότητα για ηλεκτρολύτες.
Δεδομένου ότι κάθε τεχνολογία συνδυάζει μια σειρά εξαρτημάτων, κάθε ανάλυση χωρητικότητας λέει τη δική της ιστορία. Εάν η Ευρώπη έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα και αδυναμίες, γιατί να θέσει τον ίδιο στόχο για όλα; Καλύτερα να εστιάσουμε στη διευκόλυνση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στην καθαρή τεχνολογία παρέχοντας τα κατάλληλα πλαίσια ενεργοποίησης, υποστηρίζουν οι συγγραφείς.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η ανάλυση η εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην κατασκευή καθαρών τεχνολογιών θεωρείται όλο και περισσότερο ως προτεραιότητα για την Ευρώπη.
Η κυριαρχία της Κίνας σε αυτόν τον τομέα και οι επιδοτήσεις που προσφέρονται βάσει του νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού των Ηνωμένων Πολιτειών (IRA) , ανάγκασαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2023 να δημοσιεύσει ένα Βιομηχανικό Σχέδιο Πράσινης Συμφωνίας με στόχο την ενίσχυση του ευρωπαϊκού τομέα καθαρής τεχνολογίας και την επιτάχυνση της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα. Ρυθμιστικός πυλώνας του βιομηχανικού σχεδίου είναι το προσχέδιο Net Zero Industry Act (NZIA), το οποίο περιλαμβάνει στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει την ικανότητα να κατασκευάζει τουλάχιστον το 40% των αναγκών της για ανάπτυξη καθαρής τεχνολογίας έως το 2030.

Αξιολόγηση της παραγωγικής ικανότητας καθαρής τεχνολογίας της Ευρώπης

Εν τω μεταξύ, τα βασικά στοιχεία για την κατάσταση της παραγωγής καθαρής τεχνολογίας στην Ευρώπη λείπουν από τη συζήτηση, υποστηρίζουν οι αναλυτές, η οποία μέχρι στιγμής αφορούσε κυρίως τα παγκόσμια μερίδια παραγωγικής ικανότητας καθαρής τεχνολογίας.

Related Articles

Back to top button