ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Πρόταση Κάπρου στο Συμβούλιο Υπ. Ενέργειας: Σε Νέα Κρίση Τιμών να Εφαρμοστεί ο Μηχανισμός Ανάκτησης Υπερεσόδων

Την εθελοντική εφαρμογή του μηχανισμού ανάκτησης υπερεσόδων από την αγορά ενέργειας που θέσπισε η Ελλάδα, σε περίπτωση νέας κρίσης τιμών, πρότεινε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παντελής Κάπρος, στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο. Ο κ. Κάπρος εισηγήθηκε επίσης να εξασφαλιστεί αποζημίωση για τα υδροηλεκτρικά και τις σύγχρονες μονάδες φυσικού αερίου που παρέχουν την απαιτούμενη ευελιξία στο σύστημα

https://www.facebook.com/v12.0/plugins/like.php?action=like&app_id=477150195677284&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Dfca89b77099564%26domain%3Dwww.energia.gr%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.energia.gr%252Ff176f002152532%26relation%3Dparent.parent&container_width=128&href=https%3A%2F%2Fwww.energia.gr%2Farticle%2F208168%2Fprotash-kaproy-sto-symvoylio-yp-energeias-se-nea-krish-timon-na-efarmostei-o-mhhanismos-anakthshs-yperesodon&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joey&share=false&show_faces=false&size=large

ηλεκτροδότησης προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στην κάλυψη του φορτίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, κατά την παρέμβασή του ο κ. Κάπρος σημείωσε τα εξής:

«Η μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να διασφαλίσει αφενός την προστασία από κρίσεις τιμών ενέργειας, αφετέρου να προωθήσει αποτελεσματικά μεγάλες επενδύσεις σε ΑΠΕ και αποθήκευση στο πλαίσιο ενός αξιόπιστου ηλεκτρικού συστήματος. Ο νέος κανονισμός προωθεί τα συμβόλαια οικονομικών διαφορών, μεταξύ κράτους και επενδυτών σε νέες επενδύσεις ΑΠΕ. Τα συμβόλαια αυτά είναι σπουδαίο εργαλείο, ώστε οι καταναλωτές να έχουν απευθείας πρόσβαση στο χαμηλό κόστος που παρέχουν οι ΑΠΕ και συγχρόνως προσδίδουν βεβαιότητα εσόδων για τους επενδυτές και διευκολύνουν τη φθηνή χρηματοδότηση. Προκειμένου να είμαστε απόλυτα προστατευμένοι σε περίπτωση νέας κρίσης τιμών, προτείναμε να υφίσταται ως εθελοντική επιλογή ο μηχανισμός που εφάρμοσε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης, ο οποίος έγινε και ευρωπαϊκός κανονισμός. Αυτός βασίζεται στη συλλογή των υπερεσόδων στη χονδρική αγορά και τη χρήση τους για επιδότηση των τιμολογίων ρεύματος. Και άλλες χώρες συντάχθηκαν με αυτήν την πρόταση. Το μελλοντικό σύστημα που θα βασίζεται στις ΑΠΕ θα χρειάζεται σημαντική ισχύ με μεγάλη ευελιξία. Σωστά επισημαίνεται η ανάγκη αυτή και προτείνεται μηχανισμός αμοιβής διαθεσιμότητας ισχύος για πόρους που θα παρέχουν αυτήν την ευελιξία στο σύστημα. Παρόμοιο μηχανισμό είχε παλαιότερα εφαρμοστεί την Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία. Η πρόταση όμως της ΕΕ δεν θεωρεί επιλέξιμους πόρους τα υδροηλεκτρικά και τις σύγχρονες μονάδες φυσικού αερίου. Όμως αυτοί οι πόροι είναι απαραίτητοι σε βραχυχρόνιο και μεσοχρόνιο ορίζοντα, ώστε να συμπληρώνεται η λειτουργία των ΑΠΕ και να θωρακίζεται η αξιοπιστία του συστήματος. Υποβάλαμε τροποποιητική πρόταση προς αυτήν την κατεύθυνση, η οποία υποστηρίχτηκε και από άλλες χώρες. Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται σήμερα το απόγευμα».

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου η ελληνική πλευρά υποστήριξε το αίτημα της Κύπρου για περισσότερη διαφάνεια και συνεργασία με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας στο νέο πυρηνικό σταθμό της Τουρκίας.

Related Articles

Back to top button