ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Αυξημένη η χονδρεμπορική του ρεύματος την προηγούμενη εβδομάδα – Άνοδο καταγράφει και η ζήτηση

Αύξηση κατέγραψε την περασμένη εβδομάδα η μέση τιμή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και διαμορφώθηκε στα 93,78 ευρώ/MWh. Η μέση ΤΕΑ εμφανίζεται αυξημένη κατά 10,17% από τη μέση ΤΕΑ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΤΕΑ στα 167,82 ευρώ/MWh και στα 0,04 ευρώ/MWh αντίστοιχα. 

Αντίστοιχα, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη την προηγούμενη εβδομάδα κυμάνθηκαν από 94 ευρώ/MWh έως 148 ευρώ/MWh. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή ηλεκτρισμού στην Ελλάδα παραμένει μία από τις υψηλότερες στη ΝΑ. Ευρώπη. 

Για την εξέλιξη των τιμών σημαντικό ρόλο έπαιξε η μειωμένη παραγωγή των σταθμών ΑΠΕ, η μεγάλη πτώση των καθαρών εισαγωγών (-80% σε εβδομαδιαίο επίπεδο) και η αύξηση των διεθνών τιμών φυσικού αερίου, που άσκησαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού συνέχισε την άνοδό της πάνω από τις 0,8 TWh (864 GWh). Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 949 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (86 GWh). 

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 38 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μείγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 33%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 268 GWh, σημειώνοντας πτώση 24% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 9% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 71 GWh (+32% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 390 GWh καλύπτοντας το 47% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 70 GWh κάλυψε το 9% της ζήτησης ηλεκτρισμού. 

Τo 53% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα αφορούσε τη χαμηλή τάση (περί τις 458 GWh), συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, το 22% τη μέση τάση (περί τις 187 GWh), το 16% αντιστοιχούσε στην υψηλή τάση (πάνω από τις 138 GWh), δηλαδή στην ενεργοβόρα βιομηχανία, το 7% (περί τις 63 GWh) στο σύστημα της Κρήτης, ενώ υπήρξαν και απώλειες της τάξεως του 2%. 

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μείγμα καυσίμου της Ελλάδας διαμορφώθηκε κυρίως από φυσικό αέριο (47%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (33%), μεγάλα υδροηλεκτρικά (9%), λιγνίτη (9%) και καθαρές εισαγωγές (3%). Σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, παρατηρήθηκε αύξηση στα μερίδια του λιγνίτη (ήταν στο 4%), του φυσικού αερίου (ήταν στο 30%) και των μεγάλων υδροηλεκτρικών (ήταν στο 7%), ενώ καταγράφηκε πτώση στα μερίδια των ΑΠΕ (ήταν στο 44%) και των καθαρών εισαγωγών (ήταν στο 15%). Το σύστημα της Ελλάδας είχε εισαγωγικό χαρακτήρα την προηγούμενη εβδομάδα, με τις καθαρές εισαγωγές να ανέρχονται στις 24,108 ΜWh. 

Αξίζει να αναφερθεί τέλος, ότι η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και ΑΠΕ ανήλθε σε 389,794 MWh και 267,957 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από τα νερά έφτασε τις 70,729 MWh. 

Related Articles

Back to top button