ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ

Ένα βήμα πιο κοντά η υλοποίηση των πρώτων πλωτών φωτοβολταϊκών – Τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση

Την τελευταία εκκρεμότητα του νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη των πρώτων πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων, διευθέτησε πριν από λίγα 24ωρα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκδίδοντας Απόφαση για τον καθορισμό της τιμής με την οποία θα αποζημιώνονται οι μονάδες για την ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγουν. Με βάση την Υπουργική Απόφαση, τα έργα θα αποζημιώνονται με 159 ευρώ για κάθε παραγόμενη Μεγαβατώρα ηλεκτρισμού.

Υπενθυμίζεται ότι ο δρόμος για την υλοποίηση των πρώτων ανάλογων εγκαταστάσεων στη χώρα μας άνοιξε με σχετική ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την αδειοδοτική απλοποίηση των μονάδων ΑΠΕ, το οποίο υπερψηφίστηκε τον περασμένο Ιούνιο. Η ρύθμιση ουσιαστικά εισάγει πλαίσιο για την ανάπτυξη μέχρι 10 Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών.

Τα πάρκα προορίζονται για θαλάσσιες εκτάσεις ή και για χερσαία τμήματα. Με βάση το πλαίσιο ανάπτυξης, καθορίζεται η διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης, καθώς και ο περιορισμός της ισχύος προς εγκατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, κάθε σταθμός θα μπορεί να έχει ισχύ από 0,5 έως 1 MW, ενώ η σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης που θα υπογραφεί (για την αποζημίωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας) θα έχει διάρκεια ισχύος έως 20 έτη.

Παράλληλα, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, επιτρέπεται να συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης για μέχρι δύο έργα.

Fast track αδειοδότηση

Για την υλοποίηση των έως 10 πιλοτικών εγκαταστάσεων, προβλέπεται μία σειρά αδειοδοτικών απλοποιήσεων. Έτσι, οι υποψήφιοι επενδυτές απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και λήψη Πρότυπων Περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, καθώς και την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας.

Για την εγκατάσταση και λειτουργία των πλωτών πάρκων χορηγείται Ενιαία Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας, η οποία ενσωματώνει και αντικαθιστά όλες τις διοικητικές άδειες που απαιτούνται κατά την κείμενη νομοθεσία. Η αίτηση για έκδοση Ενιαίας Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, τα έργα εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής εγγράφων σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την τεκμηρίωση του δικαιώματος νόμιμης χρήσης του χώρου εγκατάστασης του σταθμού. Επιπλέον, λαμβάνουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, χωρίς να προαπαιτείται αδειοδότηση σύμφωνη με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης

Η εγκατάσταση των πάρκων μπορεί να γίνει σε θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις που θα παραχωρηθούν από το Δημόσιο, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, για χρονικό διάστημα 22 ετών. Για τις εκτάσεις αυτές θα πρέπει να έχει εκδοθεί βεβαίωση περί επιτρεπτού της χωροθέτησης του έργου, ενώ μπορούν να περιλαμβάνουν τμήματα αιγιαλών και παραλίας, δημόσιες γαίες, δασικές εκτάσεις και ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το αντάλλαγμα χρήσης και το μίσθωμα που δικαιούται το Ελληνικό Δημόσιο για τις μισθώσεις χερσαίων εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένου του αιγιαλού, καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και ανταποκρίνονται στις τρέχουσες μισθωτικές αξίες της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, επενδυτικό ενδιαφέρον για την υλοποίηση ανάλογων επενδύσεων έχει εκδηλωθεί για παράκτιες περιοχές του Νομού Φθιώτιδας, καθώς και στη Ναυπακτία.

Related Articles

Back to top button