ENERGYWORLDΑΙΟΛΙΚΑ

Σε Κίνδυνο οι Υπεράκτιοι Αιολικοί Στόχοι του Ην. Βασιλείου

Η ανανεωμένη υποστήριξη της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα είναι άστοχη και κινδυνεύει να θέσει σε κίνδυνο τους υπεράκτιους στόχους αιολικής ενέργειας των 50 GW της χώρας και τους μηδενικούς στόχους. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει περιορισμένα εναπομείναντα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και δεν είναι αρκετά ώστε η χώρα να είναι ποτέ ξανά αυτάρκης.

Οπως αναφέρει το IEEFA, oποιαδήποτε καθυστερημένη ανάπτυξη παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως η υπεράκτια αιολική ενέργεια, θα συνεχίσει να εκθέτει τους καταναλωτές του Ηνωμένου Βασιλείου σε ασταθείς τιμές ενέργειας και αβεβαιότητα στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Η Βρετανική Στρατηγική Ενεργειακής Ασφάλειας εκτιμά ότι απομένουν 15 χρόνια πετρελαίου και 7 χρόνια φυσικού αερίου στα αποθέματα του Ηνωμένου Βασιλείου, με βάση τα δεδομένα κατανάλωσης του 2022. Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν αποθέματα που «ακόμη περιμένουν να βρεθούν» ή εξαιρετικά αβέβαια αποθέματα που δεν έχουν διερευνηθεί ή δοκιμαστεί σωστά. Η Μεταβατική Αρχή της Βόρειας Θάλασσας εκτιμά πολύ χαμηλότερα νούμερα, σχεδόν το ήμισυ των εκτιμήσεων του BESS.

Ο Andrew Reid, Guest Contributor στο IEEFA, λέει: «Η κάλυψη της υπεράκτιας αιολικής δυναμικότητας του Ηνωμένου Βασιλείου θα απαιτήσει 70 δισεκατομμύρια £ σε επενδύσεις κεφαλαίου μέχρι το 2030, τροφοδοτώντας τη ζήτηση για τουρμπίνες, πλοία εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία, λιμενικές υποδομές, καλώδια, θεμέλια, υποσταθμούς και προσωπικό. Η υπεράκτια αιολική βιομηχανία αναμένεται να δημιουργήσει μια έκρηξη απασχόλησης, με το απασχολούμενο προσωπικό της να φθάνει τους 97.000 έως το 2030 – αύξηση 214% από το 2022».

«Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με αέριο στο Ηνωμένο Βασίλειο το περασμένο καλοκαίρι ήταν εννέα φορές πιο ακριβό από την υπεράκτια αιολική ενέργεια, γεγονός που δείχνει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ασθενέστερη οικονομική περίπτωση για συνεχή παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, οι εταιρείες O&G έχουν τους πόρους για να υπερκεράσουν την υπεράκτια αιολική βιομηχανία χαμηλότερου περιθωρίου για κρίσιμα εξαρτήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η κυβέρνηση πρέπει να δράσει επειγόντως για να το αποφύγει αυτό, προκειμένου να προστατεύσει τους καταναλωτές και να παραμείνει στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων της για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές».

Ο υψηλός πληθωρισμός, τα επιτόκια και οι διακυμάνσεις των τιμών των νομισμάτων επηρεάζουν το κόστος σε όλους τους κλάδους. Οποιοδήποτε πρόσθετο κίνητρο εντός του κλάδου πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ηνωμένου Βασιλείου θα αυξήσει δυνητικά τη διαθεσιμότητα πλοίων και προσωπικού για τον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Και ενώ ο υπεράκτιος αιολικός τομέας δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στα περιθώρια κέρδους, θα παίξει μεγαλύτερο ρόλο στο μελλοντικό ενεργειακό μείγμα του Ηνωμένου Βασιλείου με συγκριτικά πιο άφθονη, καθαρότερη και φθηνότερη παραγωγή ενέργειας.

Ο Arjun Flora, Διευθυντής Ενεργειακών Χρηματοοικονομικών Μελετών, Ευρώπη, στην IEEFA λέει: «Τα εναπομένοντα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα είναι ασήμαντα σε σύγκριση με τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ενεργειακής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου. Η παροχή σωτηρίας στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα θα είναι ένα δαπανηρό λάθος και αντίκειται στους στόχους της Βρετανικής Στρατηγικής Ενεργειακής Ασφάλειας, καθώς και στον στόχο του Ηνωμένου Βασιλείου να φτάσει στο μηδέν μέχρι το 2050».

«Η κυβέρνηση θα πρέπει να αποφύγει πάση θυσία τη δημιουργία μιας κατάστασης όπου η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, η οποία δεν μπορεί πλέον να καλύψει την ενεργειακή ζήτηση του Ηνωμένου Βασιλείου, θα κανιβαλίζει τους πόρους της εφοδιαστικής αλυσίδας που χρειάζονται επειγόντως για να εξασφαλίσει τη μελλοντική ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας».

Η Μεταβατική Αρχή της Βόρειας Θάλασσας ξεκίνησε τον 33ο Γύρο αδειοδότησης πετρελαίου και φυσικού αερίου ανοικτής θαλάσσης τον Οκτώβριο, ο οποίος ενδέχεται να οδηγήσει σε περισσότερες από 100 νέες άδειες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο γύρος αδειοδότησης κλείνει στις 12 Ιανουαρίου και τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

ΠΗΓΗ:energia.gr

Related Articles

Back to top button