ENERGYWORLDΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΙΔΕΕΣΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Καινοτομία Μετατρέπει το Υδρογόνο σε Ασφαλές Καύσιμο για τη Ναυτιλία

Το φιλόδοξο project Ship-aH2oy, αποτελείται από μια κοινοπραξία 17 εταιρειών,η οποία επιδιώκει να αναπτύξει και να επιδείξει μια τεχνολογία πρόωσης μηδενικών εκπομπών που θα μπορούσε να φέρει την επανάσταση στις προσπάθειες υιοθέτησης του υδρογόνου ως πηγή ενέργειας για τη ναυτιλία. Το εγχείρημα απαιτεί την ενσωμάτωση ενός φορέα υγρού οργανικού υδρογόνου (LOHC) και μιας μονάδας απελευθέρωσης υδρογόνου στο πλοίο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχορηγεί 15 εκατομμύρια ευρώ την πενταετή προσπάθεια ανάπτυξης της τεχνολογίας και επίδειξης της σε ένα πλοίο που λειτουργεί από την Edda Wind.

Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη χρήση του LOHC καθώς προσθέτει έναν νέο τρόπο χειρισμού και χρήσης υδρογόνου που αυξάνει την ασφάλεια καθώς το λάδι μεταφοράς είναι μη εκρηκτικό και διατηρείται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Αντί λοιπόν να χρησιμοποιείται αέριο ή υγρό υδρογόνο, το υδρογόνο συνδέεται χημικά με έναν φορέα, ο οποίος σε αυτό το project είναι το βενζυλοτολουόλιο, ένα βιομηχανικά διαθέσιμο θερμικό λάδι. Χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία, το υδρογόνο μπορεί να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί εντός της υπάρχουσας υποδομής δεξαμενών καυσίμου.

«Η χρήση τεχνολογίας φορέα υγρού οργανικού υδρογόνου σε αυτό το έργο είναι μια πιθανή αλλαγή του παιχνιδιού για την ταχεία μετάβαση της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην καθαρή ενέργεια. Η λύση LOHC που εφαρμόζεται επιτρέπει έναν ανώτερο ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο αποθήκευσης και μεταφοράς υδρογόνου, αποδεδειγμένα σε σταθερά συστήματα», δήλωσε ο Øystein Skår, Γενικός Διευθυντής της Hydrogenious LOHC Maritime, μιας εταιρείας με έδρα τη Γερμανία που αναπτύσσει τη διαδικασία μεταφοράς. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε αυτή την καινοτόμο τεχνολογία στο νερό και αρχίζουμε να την δοκιμάζουμε ως την κύρια δύναμη για το σκάφος, δείχνοντας τις δυνατότητές του σε αυτό το πρωτοποριακό έργο».

Στην πρώτη φάση του έργου, στοχεύουν στην εισαγωγή κυψελών καυσίμου στερεού οξειδίου υψηλής θερμοκρασίας (SOFC) και της τεχνολογίας LOCH στο πλοίο δοκιμής που θα είναι ένα από τα CSOV που κατασκευάστηκαν για την Edda Wind. Για την επίδειξη της τεχνολογίας, στο σκάφος θα εγκατασταθεί ένα σύστημα ισχύος υδρογόνου ισχύος 1 MW, αποτελούμενο από μια μονάδα κυψελών καυσίμου και μια μονάδα απελευθέρωσης υδρογόνου.

Η μονάδα απελευθέρωσης υδρογόνου στο πλοίο θα εξάγει το υδρογόνο από το LOHC για να τροφοδοτήσει την κυψέλη καυσίμου. Η απορριπτόμενη θερμότητα από το SOFC θα ανακτηθεί για τη μονάδα απελευθέρωσης υδρογόνου καθώς και για τις ανάγκες θέρμανσης του πλοίου. Με αυτόν τον τρόπο, πιστεύουν ότι μπορεί να επιτευχθεί υψηλή απόδοση του συστήματος.

Οι εμπνευστές του έργου σκοπεύουν να αναπτύξουν το σχεδιασμό μιας κλιμακούμενης αρχιτεκτονικής συστήματος για μεγαλύτερα πλοία και σταθμούς παραγωγής ενέργειας ενσωματώνοντας αρκετές μονάδες LOHC/SOFC μεγαβάτ. Πιστεύουν ότι θα επιτρέψει την εύκολη αναπαραγωγή του συστήματος για άλλα σκάφη. Σε μεταγενέστερο στάδιο, το έργο θα περιλαμβάνει επίσης μελέτη αναπαραγωγής για την ενσωμάτωση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας σε επιβατηγό πλοίο που λειτουργεί σε παράκτια ύδατα. Η υλοποίηση και η επίδειξη πιστεύουν ότι θα αποδείξει ότι η ιδέα που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου είναι επεκτάσιμη πέρα από το επίπεδο των 3 MW.

«Αυτό το έργο είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του είδους της καινοτομίας και της συνεργασίας που χρειάζεται για να φέρει λύσεις καθαρής ενέργειας στον ναυτιλιακό τομέα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που δουλευουμε με τους συνεργάτες μας για να δείξουμε τις δυνατότητες συνδυασμού κυψελών καυσίμου υψηλής θερμοκρασίας και τεχνολογίας LOHC ως μια ασφαλή και επεκτάσιμη λύση για τη ναυτιλία με μηδενικές εκπομπές», δήλωσε η συντονίστρια του έργου Jaana Viitakangas, ανώτερη επιστήμονας στο VTT.

Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Κλιματικής Υποδομής και Περιβάλλοντος (CINEA) χρηματοδοτεί το έργο που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023 και διαρκεί έως τον Δεκέμβριο του 2027. Συγκεντρώνει μια σειρά από έμπειρους εταίρους που εκτείνονται στον ναυτιλιακό τομέα από την έρευνα, την τεχνολογία και το σχεδιασμό έως ναυπηγούς, ιδιοκτήτες, και χειριστές.

Οι εταίροι στο έργο Ship-aH2oy περιλαμβάνουν το VTT Technical Research Center of Finland, Edda Wind, Østensjø Rederi, Johannes Østensjø DY, Hydrogenious LOHC Maritime, Hydrogenious LOHC Technologies, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, NV Hellas, Siemens Services, Demokritos, Gondan Shipbuilders, Maritime CleanTech, Deltamarin, Teknotherm, ANEK Lines, και Ethnicon Metsovion Polytechnion.

energia.gr

Related Articles

Back to top button