ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Exeter Un: Η ηλιακή θα καλύψει το 50% της παγκόσμιας ενέργειας έως το 2050

Mελέτη που παρουσίασαν η Nadia Ameli στο UCL και η Femke Nijsse και ο Jean-Francois Mercure στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ, σύμφωνα με την Energy Post.

Η ηλιακή ενέργεια είναι σε καλό δρόμο να καλύψει περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2050, ακόμη και χωρίς πιο φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα σύμφωνα με μελέτη που παρουσίασαν η Nadia Ameli στο UCL και η Femke Nijsse και ο Jean-Francois Mercure στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ.

Αυτό υπερβαίνει κατά πολύ οποιεσδήποτε προηγούμενες εκτιμήσεις:

Το περσινό IEA World Energy Outlook προέβλεψε ότι η ηλιακή ενέργεια θα αντιπροσώπευε μόνο το 25% έως το 2050. Το μακροοικονομικό μοντέλο των συγγραφέων λαμβάνει τα πιο πρόσφατα τεχνολογικά και οικονομικά στοιχεία από 70 περιοχές σε όλο τον κόσμο. Οι προβλέψεις τους υποδηλώνουν ότι το μέσο κόστος της ηλιακής ενέργειας συνεχίζει να μειώνεται σημαντικά, κατά 60% από το 2020 έως το 2050. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 90% την τελευταία δεκαετία, με το κόστος της μπαταρίας να μειώνεται κατά παρόμοιο ποσοστό μεταξύ 2008 και 2022.

Επιπλέον, η ηλιακή ενέργεια θα είναι η φθηνότερη επιλογή σχεδόν σε όλες τις περιοχές παγκοσμίως έως το 2030. Εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια, συμπεριλαμβανομένης της εξισορρόπησης της υψηλής μεταβλητότητας της ηλιακής ενέργειας, της παροχής κρίσιμων ορυκτών για την κατασκευή των πάνελ και της δυνατότητας χρηματοδότησης της ηλιακής ενέργειας στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Αλλά το οριακό σημείο για την ηλιακή ενέργεια έχει ξεπεραστεί, λένε οι συγγραφείς. Και, δεδομένου ότι ο κίνδυνος να μετατραπούν σε λανθάνοντα περιουσιακά στοιχεία από ορυκτά καύσιμα έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο, η εγκατάσταση ηλιακής ενέργειας θα μπορούσε και θα έπρεπε να γίνει ακόμη πιο γρήγορα.

Επιδιώκοντας τον φιλόδοξο στόχο της επίτευξης καθαρών μηδενικών εκπομπών, τα έθνη σε όλο τον κόσμο πρέπει να επεκτείνουν τη χρήση καθαρών πηγών ενέργειας. Στην περίπτωση της ηλιακής ενέργειας, αυτή η αλλαγή μπορεί να είναι ήδη μπροστά μας.

Back to top button