ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Προσφορές από Δύο Επενδυτές για τις Έρευνες Γεωθερμίας στη Β. Ελλάδα

Τελικά δύο ήταν οι επενδυτές που υπέβαλλαν φακέλους με προσφορές για τον διεθνή διαγωνισμό εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας εντοπισμού γεωθερμικού δυναμικού σε τέσσερις μη χαρακτηρισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή  και η Ενέργεια Θράκης ΙΚΕ.
Συνολικά, κατατέθηκαν πέντε φάκελοι με προσφορές από τους υποψηφίους, χωριστά για κάθε περιοχή. Ο διαγωνισμός αφορούσε τη νότια λεκάνη Στρυμόνα,  το δυτικό Δέλτα Νέστου,  τον Ακροπόταμο Καβάλας και  την νότια λεκάνη – Δέλτα του Έβρου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών αποσφράγισε, παρουσία των εκπροσώπων των υποψηφίων, τους φακέλους με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και θα συνεχίσει με την αξιολόγηση των τεχνικών – οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού.

Στόχος του διαγωνισμού  είναι η επανεκκίνηση της  ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμία, έπειτα από μία δεκαετία, υπό νέο, επικαιροποιημένο, θεσμικό πλαίσιο καθώς και η αξιοποίηση  γεωθερμικών πεδίων τοπικού ενδιαφέροντος (θερμοκρασίες από 30°C έως 90°C) με παράλληλη ανάπτυξη δικτύων αστικής τηλεθέρμανσης και οργανωμένης διάθεσης θερμικής ενέργειας σε μονάδες του πρωτογενούς τομέα (λ.χ. σε θερμοκήπια, ιχθυοκαλλιέργειες κ.λπ.), αλλά και για εφαρμογές σε ήπιες βιοτεχνικές – βιομηχανικές δράσεις.
Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των τεχνικών-οικονομικών προσφορών εντός του επόμενου διμήνου.  Η σύμβαση μίσθωσης δικαιώματος έρευνας είναι 5ετούς διάρκειας και μπορεί να παραταθεί    έως επιπλέον 2 έτη. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι ενδείξεις    για την ύπαρξη αξιόλογου γεωθερμικού δυναμικού,   θα ακολουθήσει η πράξη χαρακτηρισμού του   πεδίου με Υπουργική Απόφαση και θα υπογραφεί η σύμβαση μίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης,  διάρκειας 30 ετών, η οποία θα μπορεί να παραταθεί μονομερώς από τον μισθωτή έως 20 επιπλέον έτη.
 
Παράλληλα, ζωντανά παραμένουν και τα  σχέδια της ΔΕΗ για την ανάπτυξη των γεωθερμικών πεδίων  στα νησιά Λέσβο, Νίσηρο, Μήλο και Μέθανα. Στη Λέσβο  έχουν ολοκληρωθεί οι προπαρασκευαστικές εργασίες με στόχο εντός του 2024 να υπάρχει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ θα ακολουθήσει η   Μήλος και τα υπόλοιπα  πεδία που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της.

 Η ανάπτυξη των γεωθερμικών πεδίων της χώρας αποτελεί βασική  προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ανέφερε προσφάτως από το βήμα του συνεδρίου του ΥΠΕΝ «Ενεργειακή Ασφάλεια και Πράσινη Ανάπτυξη»  ο Γενικός Γραμματέας  Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης.    

Το γεωθερμικό δυναμικό της Ελλάδας για ηλεκτροπαραγωγή εκτιμάται ότι ανέρχεται σε ένα γιγαβάτ (GW)   ενώ  για παραγωγή θερμικής ενέργειας περίπου σε 2,5 GW. Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) εκτιμάται ότι η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμικά πεδία μπορεί να ανέλθει έως και τα 100 MW έως το 2030.

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/

Related Articles

Back to top button